quảng cáo đấu thầu từ khóa shopee for DummiesChủ shop sẽ tiếp cận được nhiều người mua hơn với lượng tiền phù hợp nhất. Đặc biệt bạn chỉ thanh toán khi người mua nhấp vào quảng cáo của bạn với giá thầu thấp nhất chỉ từ 200đ cho mỗi lần nhấp chuột.

Nếu bạn cần mức Helloển thị cao hơn, hãy dùng loại Từ Khóa Mở Rộng nhưng nên thiết lập giá thầu thấp.

Từ đó đến với mục tiêu cuối cùng là giúp các bạn bán được hàng "nhiều đơn + giá cao + có lãi + kinh doanh bền vững".

Với các sản phẩm sử dụng từ khóa ngoài, bạn cần thiết lập giá thầu để Shopee quyết định hiển thị cho sản phẩm của bạn.

Lựa chọn và sử dụng các từ khóa có nghĩa gần nhất với sản phẩm của bạn nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.

Để tiết kiệm chi phí, bạn chỉ nên chọn những từ khóa liên quan trực tiếp đến sản phẩm của bạn.

Hãy đảm bảo trong tài khoản luôn luôn đủ tiền để chạy quảng cáo. Chiến dịch của bạn sẽ bị dừng lại nếu tài khoản của bạn hết tiền.

Với các sản phẩm sử dụng từ khóa ngoài, bạn cần thiết lập giá thầu để Shopee quyết định hiển thị cho sản phẩm follow shopee của bạn. 

Đặc biệt, việc sử dụng hashtag phù hợp cũng là yếu tố tác động quảng cáo đấu thầu từ khóa shopee đến khả năng Helloển thị hay tìm kiếm của sản phẩm.

Để xem hướng dẫn cụ thể cách thiết lập hàng loạt cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Nhà bán hãy nghiên cứu thật kỹ từ khóa bởi những từ này có ảnh hưởng đến mức độ Helloển thị của sản phẩm

Chính sách bảo mật Apprentice registration web page Weblog Liên hệ Hướng dẫn sử dụng

two. Nếu mục tiêu của bạn là tăng lợi nhuận của sản phẩm, bạn có thể tối ưu hóa Helloệu quả đấu thầu của mình bằng cách:

Sản phẩm tham gia Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm sẽ hiển thị ở 2 vị trí đầu tiên trong trang kết quả tìm kiếm. Sau đó, 1 quảng cáo sẽ like shopee được Helloển thị sau mỗi 3 kết quả tự nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *